Általános szerződési feltételek és adatvédelmi tájékoztató

Jogok és kötelezettségek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sunmed Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.neotest.hu, a www.beldaganatszures.hu, és a www.gyorsteszt-aruhaz.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.neotest.hu, a www.beldaganatszures.hu, és a www.gyorsteszt-aruhaz.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató adatai

Név: Sunmed Kft.  Székhely és levelezési cím: 7300 Komló, Ifjúság útja 35.  Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7 Telefonszáma: +36 30 865 7792 Faxszáma: +36 72 999 372 E-mail cím: info@beldaganatszures.hu Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-081275 Adószám: 11551373-2-02 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-26051635   Erste Bank   BIC: GIBAHUHB IBAN: HU20116000060000000026051635

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.neotest.hu, a www.beldaganatszures.hu, és a www.gyorsteszt-aruhaz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházakon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Sunmed Kft. online áruházaiban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A Sunmed Kft. online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Megrendelő a Webáruház ügyfélszolgálati telefonszámán (06/30/8657792) elektronikus levelezési címén (info@beldagnatszures.hu) teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás előtt lehetséges!

1.4 A Megrendelő vállalja:

 1. a megrendelt tesztek mennyiségi és minőségi átvételét,
 2. a megrendelt tesztek kifizetését az általa választott fizetési módnak megfelelően,
 3. amennyiben a küldemény átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget a Szállítónak megtéríti. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a ki- és visszaszállítás díját (2.500.- Ft) a megrendelőre terheljük, kiszámlázzuk. A megrendelés újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

A Megrendelőnek, amennyiben fogyasztónak minősül, 14 munkanapig jogában áll a megkötött szerződéstől elállni, mely esetben köteles a megrendelt terméket a Szállító részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet – a távol lévők között kötött szerződésekről – értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. A Szállító köteles a tesztek ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.

A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, valamint a szállítások költségeit. A Szállító követelheti a csomagolás sérüléséből eredő kárának megtérítését.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat: Sunmed Kft, pécsi telephely.  Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, kizárólag email-ben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Telefon (8-16 h): +36 72 794 379, +36 30 865 7792 Fax: +36 72 999 372 e-mail: info@beldaganatszures.hu

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.3.2. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 1. MEGRENDELÉS

A megrendelés leadása előtt megtekintheti a kosár tartalmát és azt ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Megrendelést csak a szállítási és számlázási információk hiánytalan kitöltésével fogadunk el!

A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

Amennyiben egészségpénztári számlára szeretne vásárolni, akkor webáruház pénztárában kérjük kiválasztani a legördülő listából az egészségpénztár nevét és megadni a tag nevét, valamint tagi azonosító számát. A megrendelőnek a küldeményünkbe található számlát az adott egészségpénztár felé kell továbbítania az elszámoláshoz.

Amennyiben szükséges, a megrendeléséhez más egyéb fontos megjegyzést is fűzhet.

Minden beérkezett megrendelésről azonnal e-mail-es formában visszaigazolást küldünk, amellyel jelezzük megrendelőink felé, hogy fogadtuk a megrendelést. Kérjük, ügyeljen a megadott adatok pontosságára, hiszen azok alapján történik a kapcsolatfelvétel, a számlázás, illetve kiszállítás. Amennyiben későbbi időpontban kéri a megrendelésének kiszállítását vagy egyéb speciális kérése van, akkor javasoljuk, hogy munkaidőben telefonon jelezze a megrendelés leadásakor ügyfélszolgálatunknak.

Ritkán előfordulhat, hogy az e-mailben történő visszaigazolás nem érkezik meg. Ennek a leggyakoribb okai:

 • rosszul megadott e-mail cím
 • betelt az Ön postafiókjához tartozó tárhely
 • a levelező rendszer a visszaigazolást tévedésből a spamek közé teszi.

Amennyiben 1 órán belül nem kapja meg a visszaigazolást a megrendeléséről és ellenőrizte a fenti hibákat, kérjük, a problémát jelezze telefonon vagy e-mail-en.

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra (pl. megrendelés visszaigazolása).

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a teljes összeg visszautalásra kerül az összeget küldő részére.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az adott tesztek megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a szolgáltatóhoz (Sunmed Kft.). A megrendelés akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben visszaigazoljuk.

A „Kapcsolatfelvétel” vagy „Kapcsolat” menüpontban megtalálja elérhetőségi adatainkat. Ezen elérhetőségeken jelezheti kifogását vagy kérhet információt valamely termékről, megrendelésről.

A szolgáltató és a vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Magatartási kódexre nem utal.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A termékoldalakon található termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A tesztek felhasználása elött kérjük, olvassák el használati útmutatót!

A Sunmed Kft. elkötelezett a webáruházai szolgáltatásának minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, azonban a www.neotest.hu és www.beldaganatszures.hu webáruházakhoz történő csatlakozásból és a weboldalak használatából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A webáruházak üzemeltetője fenntartja magának a jogot az ÁSZF bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben olyan kérdése lenne, amely jelen feltételek nem egyértelműek, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Webáruházaink megrendeléseit a Magyar Posta (MPL) szállítja házhoz, a kézbesítés munkanapokon történik, 8-17 óra között. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon a Vevő és utánvétes fizetési módot választott, tehát a postásnak kell kifizetnie a csomag árát, akkor érdemes szállítási címként a munkahelyi címet megadni vagy postapontra, postaautomatába kérni a kiszállítást.

A megrendelések leadása interneten, faxon időkorlát nélkül, telefonon munkaidőben történhet. A leadott megrendelések feldolgozása folyamatosan történik.

 • A 14 óráig leadott rendeléseket általában 1 munkanapon belül postára adjuk és a csomag a következő munkanapon (azaz másnap) átvehető a futártól
 • A Posta dolgozója a csomag kétszeri kézbesítését kísérli meg. Az első sikertelen kézbesítés után a vevővel telefonon próbál egyeztetni a második kézbesítési kísérletről. Amennyiben a postás mégsem tudja személyesen átadni a küldeményt, egy hivatalos postai értesítést helyez el postaládájában, melyen fel van tüntetve a területileg illetékes postahivatal címe, ahol átveheti a küldeményt az értesítésen megjelölt idő-korláton belül (max. 10 munkanap). (Postahivatalban történő személyes átvétel esetén, kérjük, vigye magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját.) A határidő lejárta után a Magyar Posta visszaszállítja cégünknek a küldeményt.

Az utánvétes fizetést kérjük, hogy csak abban az esetben válassza, ha a csomagot kiszállításkor át tudja venni. A kiszállításig le nem mondott és át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a ki- és visszaszállítás díját (2.500.- Ft) a megrendelőnek kiszámlázzuk.

Házhozszállítás díja

 • bruttó 1800 Ft/csomag magyarországi szállítási címre minden 20.000.-Ft webáruházi kosárérték alatti megrendelés esetén.
 • ingyenes, ha a webáruházi kosárérték meghaladja a 20.000- Ft-ot.  
 • Külföldi szállítási címre történő megrendelés esetén a Sunmed Kft. visszajelzi a megrendelőnek az aktuális szállítási díjat.
 • A házhozszállítás és csomagolás díja minden esetben külön kerül feltüntetésre a honlapon és a számlán. melytől a forgalmazó egyedi esetekben – pl. akciók keretein belül – eltekinthet.

Fizetési módok

Átutalás

Ön interneten, személyesen vagy telefonon a megszokott módon megbízást ad bankjának a vételár számlánkra történő átutalására.

 • Számlaszámunk: 11600006-00000000-26051635
 • Külföldi utaláshoz: BIC: GIBAHUHB    IBAN: HU20116000060000000026051635
 • Számlavezető bank: Erste Bank, 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
 • A számla tulajdonosa: Sunmed Kft.
 • Kérjük, a megrendelés azonosító számát tüntesse fel a közleményben!

Online bankkártyás fizetés

A rendszer kiépítése folyamatban van. Ez a fizetési mód még nem lehetséges.

Utánvételes fizetés

Utánvételes fizetési mód választása esetén bruttó 300 Ft pénzkezelési díjat számolunk fel.

Utánvéttel történő készpénzes fizetés esetében a Vevő a kézbesítő postásnak készpénzben fizeti meg a termék vételárát és a szállítási költséget maximum bruttó 50 000 Ft értékhatárig.

 1. ELÁLLÁSI JOG

A megrendelt termék kézhez vételétől számított tizennégy (14) naptári napon belül a Vevőnek  joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a cég köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék, az eredeti számla visszaszolgáltatását követő tizennégy napon belül. A termék és a számla visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.

Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot az alábbi esetek alkalmával: Olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Az elállási jog gyakorlásának menete

A Sunmed Kft. rendelkezik Elállási/Felmondási nyilatkozattal, melyet a megrendelőinknek elállás/felmondás esetén elektronikusan elküldünk.

Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 naptári nap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére a kitöltött Elállási/Felmondási nyilatkozattal. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

A webáruházainkban egészségügyi gyorsteszteket forgalmazunk. Higiéniai és minőségbiztosítási okokból nem áll módunkba cserélni az átvett terméket.

A 213/2008. (VIII. 29.) a 17/1999. (II. 5.) és a 45/2014. kormányrendelet részletesen rögzíti az elállási jogokat. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket a

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/ujjogi/law.html honlapcímen tekintheti meg

 1. SZAVATOSSÁG ÉS PANASZKEZELÉS

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben és a 45/2014. korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A vevőnek jogában áll panasszal élni, reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze felénk kifogását. A Sunmed Kft. szavatosságot érintő vagy egyéb panasz esetén jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az ügyvezetés minden esetben kivizsgál! Jogos minőségi kifogás esetén biztosítjuk a termék cseréjét. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

Webáruházainkban olyan termékeket értékesítünk, amelyek I. osztályúak és rendelkeznek a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel.

www.neotest.hu és a www.beldaganatszures.hu webáruházak termékei a dobozokon feltüntetett szavatossági vagy laboratóriumi vizsgálatra történő mintabeküldési határidővel rendelkeznek. Annak lejárta után egyik forgalmazott termékünk esetében nem áll módunkban a termékeket visszavásárolni vagy a mintabeküldés után a laboratóriumi vizsgálatot elvégezni!

A tesztek alkalmazása előtt a páciensnek el kell olvasnia a használati útmutatót és annak tartalma szerint kell eljárnia.

A ScheBo Tumor M2-PK 2 az 1-ben enzimes béldaganatszűrő gyorsteszt, a ScheBo Pancreas Elastase 1 Reagenssel gyorsteszt és más „CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA!” jelzésű  gyorsteszt alkalmazása előtt az egészségügyi dolgozónak el kell olvasnia a használati útmutatót és annak tartalma szerint kell eljárnia. E teszteket csak egészségügyi intézmény vagy egészségügyi szakdolgozó vásárolhatja.

ADATVÉDELEMI NYILATKOZAT

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a fent jelzett webáruházakban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető rendelkezik adatvédelmi tájékoztatóval. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházainkban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki! Enzimes béldaganatszűréshez és enzimes hasnyálmirigy funkciós vizsgálathoz tartozó leleteket kizárólag postai levél útján, névre szóló küldeményként küldjük el. A páciens aláírásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a forgalmazó az évenként esedékes ismétlő vizsgálatokkal kapcsolatosan levélben vagy e-mail-ben megkeresse. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

A megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal együtt rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruházaink látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz és erről az érintettet írásban tájékoztatja. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. A webáruházainkban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházakra vonatkozik.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83651/2015.

 1. KAPCSOLAT ÉS JOGORVOSLAT

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja a „KAPCSOLAT” vagy „KAPCSOLATFELVÉTEL” oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. A Sunmed Online áruház Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Frissítve: 2020.06.01-én.